/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Zapotrzebowanie społeczne na informację seksuologiczną

Żadne z tych pytań nie zostało dotąd przez naukę rozstrzygnięte w sposób zadowalający, stąd też pedagogiczne stanowisko wobec onanizmu jest ciągle oparte raczej na intuicji niż na podstawie naukowych ustaleń i stwierdzeń. A przecież jest to problem z zakresu zjawisk medycznych, które można badać metodami ścisłymi, i pedagogika może oczekiwać od seksuologii odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć przez „fizjologicz- ność” onanizmu i w jakich granicach lub pod jakimi warunkami można go uznawać za objaw całkowicie nieszkodliwy.

Podobnie rzecz się ma ze stosunkami przedmałżeńskimi, które większość współczesnych pedagogik akceptuje jako dopuszczalne. Nie znamy badań miarodajnych i wiarygodnych na temat tego, jakie są ich seksuologiczne skutki dla trwałości małżeństwa, na której to trwałości wciąż wszystkim społeczeństwom zależy. Zwłaszcza nie bada się nader różnych odmian zachowTań seksualnych, nazywanych zbiorczo przedmałżeńskimi stosunkami płciowymi (od wyprzedzających małżeństwo stosunków tylko z przyszłym mężem, poprzez kilka pełnych trwalszych związków uczuciowych połączonych ze współżyciem wyprzedzającym małżeństwo w czasie, aż do form rzeczywistego promiskuityzmu płciowego w postaci sportowo traktowanego seksu), i wpływu, jaki każdy z tych rodzajów różnych co do treści i charakteru psychologicznego oraz seksuologicznego zachowań i przeżyć wywiera na harmonię małżeństwa i trwałość rodziny. Być może, że wszystkie rodzaje wyżej wymienionych stosunków przedmałżeńskich nie mają wpływu lub wywierają wpływ identyczny na małżeństwo i rodzinę, lecz dopóki tego naukowo nie zbadano, wszelka teza w tej materii .wyraża domysł, a nie wiedzę wypowiadającego się. Badany wielokrotnie wpływ stosunków przedmałżeńskich na regularność i pełnię satysfakcji seksualnej w małżeństwie osiąganej przez kobietę nie daje tej wiedzy, jako ze satysfakcja seksualna nie jest jedyną wartością małżeństwa ani też zaspokajanie potrzeb seksualnych nie jest główną funkcją rodziny, skoro w szerokiej więzi łączącej małżonków i decydującej o trwałości rodziny więź seksualna stanowi jeden ze składników.

Ponieważ jednak zapotrzebowanie społeczne na informację seksuologiczną i na wskazania życiowe i moralne rośnie {badania wykazały również wielki głód informacji etycznych, wskazówek moralnych: Kurpis, 1969 Kozakiewicz, 1969), pedagogika nie może czekać na dane nauki, lecz musi podejmować ryzyko pewnych uogólnień i stanowisk także wtedy, kiedy nie może ich oprzeć na bezspornym rozpoznaniu terenu przez nauki szczegółowe. Stąd też ta wielka rozmaitość odpowiedzi udzielanych na te same pytania w różnych krajach, a nawet w tym samym kraju, przez różnych autorów.

Jeśli jednak nie zawsze jesteśmy pewni, co i jak należy mówić na temat konkretnych spraw i problemów związanych z życiem seksualnym, to po latach własnych i obcych doświadczeń wiemy mniej więcej dokładnie, o czym należy mówić. Doświadczenia i przemyślenia wielu krajów zebrała w swoich dokumentach IPPF (Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny – Responsible… 1970) i daje się ten zakres ująć następująco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories