/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

ZAGADNIENIE KONSTYTUCJI W WIEKU DZIECIĘCYM

Od dawna znane było lekarzom spostrzeżenie, że niektóre choroby występują tylko u pewnych osób lub przebiegają u nich odmiennie, przy czym różnic tych nie można było wyjaśnić zewnętrzną przyczyną. W tym celu stworzono pojęcie konstytucji, która miała warunkować częstsze występowanie pewnych chorób, lub też odmienny ich przebieg u pewnego typu ludzi. Ilustracją tego zjawiska jest lapidarne określenie Michałowicza, że „każdy choruje jak może”. Pod pojęciem konstytucji rozumiano niezmienny zespół właściwości organizmu określający typ budowy ciała i reakcji na bodźce z otoczenia. Zespół taki nazywamy typem konstytucyjnym.

Pierwszy podział ludzi na typy konstytucyjne pochodzi od Hipokia- tesa (IV wiek przed n.e.). Rozróżniał on cztery typy konstytucyjne: sangwiniczny, flegmatyczny, choleryczny i melancholiczny. Przynależność do określonego typu miała decydować o pewnych odrębnościach przemiany materii, o skłonności do pewnych chorób i wreszcie o charakterze osobniczym. Na typ konstytucyjny, czyli zespół cech człowieka, ma wpływ przede wszystkim dziedziczenie, w mniejszym zaś stopniu warunki środowiskowe (które mogą skądinąd mieć wpływ na ujawnienie się cech dziedzicznych np. thalassemia). Przyjmuje się dziś za rzecz pewną, że przynajmniej około 2-0-0 jednostek chorobowych ma dziedziczne uwarunkowanie. W ostatnich latach odkrycie tzw. chromatyny płciowej oraz udoskonalenie metody badania chromosomów przyczyniły się do wykrycia i udowodnienia genetycznego pochodzenia wielu chorób. Odkryto, że istota zaburzeń w schorzeniach pochodzenia genetycznego tkwi w braku odpowiednich enzymów. Tak np. stwierdzono, że głup- tactwo fenylopirogronowe polega na braku w ustroju enzymu hydrolcsy- lazy, biorącego udział w przemianie fenyloalaniny w tyrozynę. Przyjmuje się dziś, że gen jako determinant cechy odpowiada jednemu enzy-mowi, który rządzi przemianą wewnątrzkomórkową i którego brak jest przyczyną określonej jednostki chorobowej. Ponieważ geny zawarte są w chromosomach, a istotnym składnikiem chromosomów są kwasy nukleinowe, otwiera się szerokie pole do dalszych badań biochemicznych i genetycznych w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories