/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

ZABURZENIA RYTMU SERCA

Przyspieszenie czynności serca z reguły występuje u 75% leczonych, ale nie stanowi poważniejszego zagrożenia [6], Niekorzystny wpływ na mięsień sercowy nie budzi wątpliwości. Zaburzenia rytmu serca notowano u 10% leczonych. Poważniejsze zaburzenia, aż do stanu migotania komór, widywano bardzo rzadko, szczególnie u osób z chorobami serca [6, 15, 88, 108]. Stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych prawie u wszystkich leczonych wpływa na zapis ekg. U większości leczo-

– 156 nych zmiany te są odwracalne i proporcjonalne do stosowanych dawek [6, 15, 108]. Wiele zaburzeń daje się wyjaśnić bezpośrednim ujemnym wpływem tych leków na procesy utleniania mięśnia sercowego [2], Zakrzepy naczyń wieńcowych podczas leczenia imipraminą należą do rzadkości [6], Zakrzepy i zatory dużych naczyń tętniczych spotykano częściej u kobiet (3,6% leczonych) niż u mężczyzn (1,5%) [6], Przypadki agranulocytozy obserwowano niezwykle rzadko [6, 108].

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów obejmują ok. 5% leczonych [6]. Zaparcie jest często spotykanym objawem niepożądanym (ok. 40% leczonych), natomiast porażenie czynności jelit obserwowano w pojedynczych przypadkach [6, 108], Imipra- mina zmniejsza wydzielanie soków trawiennych [108],

Upośledzenie czynności wątroby z objawami żółtaczki zdarza się niezmiernie rzadko [6, 66, 108],

Skórne odczyny alergiczne należą do objawów rzadko opisywanych (u 2% leczonych), natomiast występuje nadmierna potliwość [6], wysychanie błon śluzowych jamy ustnej, nosa i dróg oddechowych (50% leczonych) (6, 108], Do często spotykanych objawów niepożądanych, wynikających z cholinolitycznego działania tych leków [115], należy pogorszenie widzenia spowodowane zaburzeniami akomodacji (u 20% leczonych) oraz wyraźnie i niekiedy niebezpieczne zaostrzenie objawów jaskry [72, 103],

Trudności w oddawaniu moczu notowano u ok. 20% leczonych, przy czym większość przypadków stanowią starsi mężczyźni z objawami przerostu gruczołu krokowego [6, 15, 108].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories