/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Wtórne zakażenia bakteryjne

Wtórne zakażenia bakteryjne stanowią u tych chorych kolejne zagrożenie. Moż-liwość obecności bakterii beztlenowych jest w tych przypadkach szczególnie wy-soka i w związku z tym podanie skutecznego antybiotyku (np. klindamycyny) przed uzyskaniem antybiogramu wynika z terapii empirycznej. Sądzę, że w spo-sób jednoznaczny należy podkreślić znaczenie celowanego leczenia antybiotyka-mi w celu ograniczenia liczby powikłań. Obecnie podkreśla się coraz większą skuteczność antybiotyków z grupy makrolidów, azalidów i ketolidów (1). Podob-nie fluorochinolony znajdują coraz szersze zastosowanie w najcięższych stanach klinicznych, w tym u chorych na ciężkie zapalenia płuc.

Wśród czynników bakteryjnych odpowiedzialnych za beztlenowe zakaże-nia układu oddechowego wymienia się (wg 1) zestawione w tabeli 2.

Na szczęście, gronkowcowe zapalenie płuc nie należy do najczęstszych postaci choroby. Różnorodność przebiegu tej choroby, a szczególnie jej ciężka postać o bardzo burzliwym i niszczącym przebiegu, sprawia, że jest ona obciążona wyso-kim stopniem śmiertelności (1).

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest patogenem odpowiedzial-nym za kształtowanie wielu zmian narządowych. Jest to bakteria Gram-dodatnia o wielkości -0,8 na 1,-0 (im, która rośnie na agarze z krwią w postaci gładkich i okrągłych kolonii o wymiarach od 1 do 4 mm, barwy złocistej. Gronkowce wy-twarzają wiele toksyn i enzymów zewnątrzkomórkowych.

Około 15 % populacji ludzkiej jest stałymi nosicielami bakterii, głównie w górnych drogach oddechowych. Często gronkowiec jest przyczyną zakażeń we- wnątrzszpitalnych u chorych po zabiegach operacyjnych (1). Są one niebezpiecz-ne i stanowią czynnik obciążający w okresie pooperacyjnym.

– na drodze oddechowej (aspiracja zakażonego materiału z nosogardła do dróg oddechowych), szczególnie po wcześniejszych zakażeniach wiruso-wych i u chorych z obniżoną odpornością,

– na drodze krwiopochodnej z tkanek i narządów zajętych zakażeniem, najczęściej u narkomanów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories