/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

WRAŻLIWOŚĆ NA PODNIETY SEKSUALNE

Należy podkreślić, że wrażliwość na podniety seksualne jest różna, a wiele przemawia za tym, że rodzaj reakcji seksualnej zależy od tej wrażliwości. Zresztą, nawet gdyby nie było żadnych różnic w seksualnych reakcjach fizjologicznych, bez znajomości wywołujących je okoliczności nie byłyby one możliwe do zrozumienia. Jeśli elementarne seksualne reakcje fizjologiczne występują niezależnie od jakości i intensywności źródła pobudzenia, to nie można oceniać całości sytuacji. Jeśli bowiem istnieje związek między nimi, to należy badać nie tylko reakcje, ale i źródło ich wystąpienia. Nawet gdy proste reakcje fizjologiczne są stale takie same, niezależnie od podniety, nie można przyjąć, że całościowe zachowanie seksualne człowieka nie podlega znacznym wahaniom. Odmienność osobowości ludzkich jest o wiele większa niż uwarunkowań fizjologiczno-biologicznych. A przebiegi reakcji seksualnych zależą od osobniczych właściwości osobowości (Fromme, 1966). Oczywiście istnieją reakcje seksualne, które są wspólne dla wszystkich ludzi: u jednego człowieka przebiegają szybciej i intensywniej niż u innego, lecz ich określone, typowe formy pozwalają się odróżnić (np. przekrwienie w obrębie narządów płciowych pod wpływem podniecenia seksualnego). Wszystko powyższe przemawia za tym, że w badaniach biologiczno-fizjologicznych uwarunkowań reakcji i zachowań seksualnych należy ściśle przestrzegać metodologii badań naukowych oraz bardzo ostrożnie dokonywać interpretacji i wysnuwać wnioski, zwłaszcza te, które wykraczają poza sferę biologiczną i miałyby mieć zastosowanie do całej biopsychospołeez- nej złożoności seksualności człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories