/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Traktowanie seksu w sposób niezależny

Zarówno pod wpływem właściwości wrodzonych, jak i wychowania, nawyków, wpływu otoczenia itp., część ludzi traktuje seks niezależnie, czy też względnie niezależnie od życia erotycznego nie poddaje też seksu wartościowaniu etycznemu, nie łączy z wartościami transcendentnymi ani intelektualnymi. Przy tego rodzaju nastawieniach potrzeby seksualne nie muszą być wyolbrzymiane, lecz traktowane na równi z innymi potrzebami organicznymi (spania, odżywiania itd.). Postawa taka byłaby w zasadzie do przyjęcia, w praktyce jednak prowadzi zbyt często do konfliktów i zachowań degradujących osobowość. Zazwyczaj partner seksualny wymaga czy też oczekuje czegoś więcej – wszechstronnego zaangażowania, a także konsekwencji życiowych, wynikających z życia seksualnego (pragnienie dziecka, rodziny). Wybór powyższej postawy przestaje więc być sprawą osobistą. Odmienność indywidualnych oczekiwań jest jedną z częstszych przyczyn konfliktów na tle życia seksualnego. Wchodzą tu w grę zarówno różnego rodzaju zboczenia, nieprawidłowości biologiczne, niedostosowanie seksualne oraz rozbieżność postaw. Do tych ostatnich należy np. konsekwentna monogamia jednej ze stron, poligamia (czy poliandria) drugiej. W wielu przypadkach wydaje się możliwe uświadomienie sobie niebezpieczeństw kontynuowania konfliktowych zachowań i ich zmiana – nie każde lyyrzeczenie w odniesieniu do współżycia seksualnego prowadzi do chorób i zaburzeń równowagi psychicznej, z kolei nie każdy typ stosunków seksualnych równoważy korzyści płynące z poczucia ładu moralnego, wzajemnego zrozumienia, a nawet pewnych ofiar na rzecz drugiego człowieka. Dlatego też sądzimy, że kategorią regulującą zachowania seksualne, jest odpowiedzialność. Można mówić o odpowiedzialności wobec drugiego człowieka (nie krzywdzić go, nie redukować do rzeczy, nie traktować instrumentalnie), wobec siebie samćgo (nie ograniczać swoich możliwości rozwojowych przez akceptację zła), wobec społeczeństwa (nie dezorganizować systemu społecznego), wobec idei (nie sprzeniewierzać się przyjętemu systemowi wartości).

Wydaje się, że przyjmując zasadę odpowiedzialności, lecz oczywiście także w wersji pozytywnej (być otwartym w kierunku drugiego człowieka potęgować swe siły psychiczne przez miłość seksualną, afir- mować ład społeczny, który zapewnia zasada realizacji potrzeb ludzkich uznać seks za wzbogacające uzupełnienie życia wewnętrznego), można podjąć próbę stworzenia opytymalnego modelu seksualności. Będzie to już jednak wynik współpracy wielu dyscyplin naukowych z uwzględnieniem doświadczeń terapeutów oraz potocznych doznań każdego z nas, ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories