/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Skaza neuropatyczna

Skaza neuropatyczna usposabia do schorzeń nerwicowych. Jest ona właściwie identyczna z niezrównoważonym lub słabym typem według typologii Pawiowa i nazwy tej używają również ci, którzy tej typologii nie uznają. Inni znów klinicyści używają tej nazwy na oznaczenie zwichnięcia równowagi między obu układami wegetatywnymi i ich nadmiernej pobudliwości. Częściej jest to przewaga układu parasympatycznego nad sympatycznym niż odwrotnie. Używana jest także nazwa „sygmatyzacja wegetatywna”. Szczegółowe omówienie tego rodzaju zaburzeń znajduje się w odpowiednim rozdziale.

e. Skaza krwotoczna jest już dziś pojęciem anachronicznym i używana bywa tylko w znaczeniu określenia objawu krwawienia.

f. Skaza tężyczkowa lub skaza drgawkowa jest nie uznawana przez wielu klinicystów. Charakteryzuje się ona skłonnością do zjawiania się drgawek jako ekwiwalentu dreszczów w razie nagłego wzrostu gorączki oraz do występowania tężyczki (por. rozdział o tężyczce). Napad drgawek gorączkowych ustępuje zwykle samoistnie po kilku minutach. W leczeniu i zapobieganiu stosujemy środki przeciwgorączkowe i przeciwdrgawkowe. Skłonność do tego rodzaju drgawek występuje do wieku szkolnego. Jest ona uwarunkowana niewątpli-wie pewnym typem przemiany materii oraz niewydolnością układów regulujących pH krwi i brakiem sprawności naczynioruchowej. Nie ustalono jednak ściśle, w jakim stopniu zależy to od czynników konstytucyjnych, a w jakim od sposobu żywienia i higieny dziecka. Należy tu dodać, że pewna część przypadków drgawek gorączkowych stanowi zamaskowaną postać padaczki, która w pełni rozwija się dopiero w późniejszym wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories