/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Seksualność a rozrodczość

Seksualność pojawia się dopiero na tym etapie rozwoju organizmów żywych, na którym elementy nerwowe współpracują w procesie rozmnażania się oraz przyczyniają się do spotkania się dwóch komórek płciowych, pochodzących z dwóch różnopłciowych organizmów. Im bardziej skomplikowana jest organizacja żywego organizmu, tym wyraźniejszy staje się udział elementów nerwowych w procesie rozmnażania. U niższych organizmów udział układu nerwowego ogranicza się do prostych łuków odruchowych, u wyższych pojawiają się odruchy z udziałem rdzenia kręgowego, a u jeszcze wyższych w procesie rozmnażania współuczestniczą struktury i funkcje nerwowe, które są coraz bardziej zróżnicowane i skomplikowane. Niezależnie od stopnia skomplikowania mechanizmów nerwowych, biorących udział w procesie rozmnażania, które stanowią biologiczne podłoże seksualności, nie można zapominać, że rozwijają się one jako ogólny, nadrzędny mechanizm regulujący wszelkie zjawiska życiowe, zachodzące w wyższych organizmach ich uczestniczenie w zjawiskach związanych z rozmnażaniem nie jest ich zadaniem ani jedynym, ani nawet głównym.

Zgodnie z teorią płciową Maxa Hartmanna, istotą seksualności jest dwubiegunowa dwupłciowość, której istnienie przyjmuje się jako pod stawowe zjawisko biologiczne (Hauenschild, 1976). Nie jest to jednoznaczne z faktem, że sama substancja genetyczna (podwójna spirala DNA), dzięki dwubiegunowej budowie, stanowi podstawę dwupłciowości, a tym bardziej seksualności. Wyjaśnia to jedynie akt zapłodnienia dwubiegunowym zróżnicowaniem komórek płciowych oraz wynikającym z tego ich specyficznym powinowactwem. Istotą seksualności są natomiast procesy fizjologiczne prowadzące do zapłodnienia, które są sterowane przez układ nerwowy, a uruchamiane właśnie poprzez to specyficzne powinowactwo związane z dwubiegunowym zróżnicowaniem. Seksualność pojawia się tam, gdzie elementy nerwowe uczestniczą w procesie rozmnażania się i istotnie przyczyniają się do zetknięcia się dwóch komórek płciowych, pochodzących ze zróżnicowanych płciowo dwóch organizmów. Seksualność staje się tym wyraźniejsza, im bardziej elementy nerwowe zróżnicowane są pod względem morfologicznym i czynnościowym. Wprawdzie do realizacji celów i innych funkcji życiowych niższych filogenetycznie organizmów potrzeba szczególnie do tego przeznaczonych mechanizmów, lecz cel ostateczny, utrzymanie gatunku, wymaga współpracy całego organizmu. Do współpracy tej niezbędny jest układ nerwowy, sterujący i koordynujący różne procesy zachodzące w organizmie. Istnienie wtórnych właściwości seksualnych oraz pozagenitalnych cech morfologicznych ma w tym przypadku o wiele mniejszą wartość dla realizacji celów wchodzących w zakres seksualności niż na przykład zdolność do wykorzystania różnych narządów zmysłowych, poprzez które organizm pozostaje w kontakcie ze swoim otoczeniem lub też liczne możliwości reakcji organizmu wobec różnorodnych sytuacji (Colmeiro- -Laforet, 1960).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories