/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

ROZWÓJ CZŁOWIEKA A INTENSYWNOŚĆ ŻYCIA

Inny paradoks powstaje wówczas, gdy uświadomimy sobie, że czynnikiem rozwoju człowieka jest wielość doświadczeń, intensywność życia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można uznać jednostronność za oso- bowościotwórczą, zazwyczaj gdy mamy do czynienia z jednostką wybitnie uzdolnioną, a także jednostką odznaczającą się wzmożoną intensywnością i wielostronnością życia. Człowiek o bogatej osobowości dąży do nawiązania ze światem możliwie wielu kontaktów: społecznych, estetycznych, naukowo-poznawczych itp. Czy doświadczenia seksualne wykraczają poza tę prawidłowość? Wydaje się, że zasada wzbogacającego charakteru różnorodnych doświadczeń sprawdza się najpełniej w zakresie kontaktu z wartościami wyższego rzędu, które pomnażane, wiodą człowieka do rozwoju, natomiast w zakresie wartości niższego rzędu pomnażanie nie może przekroczyć pewnej granicy, poza którą staje się degradujące – np. wartości witalne w nadmiarze stają się szkodliwe dla życia (zbyt dobre odżywianie). Podobnie jest z różnego rodzaju wartościami przyjemnościowymi. Gdy chodzi o życie seksualne, różnorodność doświadczeń, wiążąca się w sposób najbardziej oczywisty ze zmiennością partnerów, prowadzi do traktowania doznań seksualnych jako wyodrębnionych z reszty życia, poszukiwanych dla nich samych, wiedzie do związków „bez historii i dalszego ciągu”, do traktowania drugiego człowieka – partnera seksualnego w funkcji instrumentalnej, do zdawania się na przypadkowe kontakty, do pomijania całego bogactwa psychiki drugiego człowieka, niedostrzegania jej indywidualnej niepowtarzalności. Zważywszy na to, że człowiek staje się takim, jak jest traktowany, można mniemać, że takie ujęcia stosunku seksualnego prowadzą do reifikacji istoty ludzkiej. Także sam człowiek, jeśli nawiązuje tego typu stosunki, pozbawia się głębszych przeżyć, spłyca swoje życie uczuciowe, co wiedzie często do przesytu, znużenia, wyczerpania psychicznego i fizycznego. Zbyt wielka różnorodność doświadczeń seksualnych nie sprzyja zatem bogaceniu osobowości ludzkiej, prowadząc do redukowania siebie i drugiego człowieka do przedmiotu wymienialnego, do przyznawania sobie innego sposobu istnienia niż spe- cylicznie ludzki. Ten sposób istnienia w świetle antropologii filozoficznej jest istnieniem jedynym w swoim rodzaju – zarówno tworzącym wartość, jak i stanowiącym wartość samą przez się. Wydaje się, że akt seksualny traktowany jako zaspokojenie wyłącznie potrzeb biologicznych podlega prawidłowościom zaspokajania potrzeb niższego rzędu? a więc wartości, jakich się poszukuje, nie mogą być tu pomnażane w nieskończoność, tak jak może być pomnażana wiedza, doznania estetyczne, wewnętrzne doskonalenie itp. Wartością, którą należy tu brać pod uwagę, jest człowiek, a nie doznanie przyjemności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories