ortodonta koło / /

Wpisy

Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...
ROZWÓJ CZŁOWIEKA A INTENSYWNOŚĆ ŻYCIA
Inny paradoks powstaje wówczas, gdy uświadomimy sobie, że czynnikiem...

Przyczyny zgonów noworodków

Przyczyny zgonów noworodków ilustruje statystyka podana przez Krupińskiego i współpr. (1959): wcześniactwo 58,8% uszkodzenia porodowe . . . 11,3% wrodzone wady rozwojowe . . 11,2% zamartwica noworodków . . 8,6% zapalenie płuc 5% choroba hemolityczna . . . 1,6% biegunka -0,4% posocznica -0,3% inne 2,8%

Główne więc kierunki walki ze śmiertelnością noworodków powinny obejmować walkę z jej przyczynami, a więc przede wszystkim z wcześ- niactwem, które poważnie rzutuje na % zgonów noworodków. Duża liczba porodów przedwczesnych, a zwłaszcza niewczesnych (do 1-0-0-0 g), świadczy o niedostatecznej akcji profilaktycznej w okresie ciąży.

„oszczędzające” płód, ścisłej współpracy położnika i pediatry już na sali porodowej, zwłaszcza w odniesieniu do porodów powikłanych. Według Roszkowskiego zgony noworodków w zależności od sposobu rozwiązania porodu przedstawiały się następująco: poród ‚siłami natury 2,9% zgonów noworodków, cięcie cesarskie 8,5%, kleszcze 4,6%, położenie miednicowe 18,5%, a obrót aż 67,7% zgonów noworodków. Polepszenie opieki poporodowej nad noworodkiem pozwoli zmniejszyć liczbę zgonów również z innych przyczyn.

Śmiertelność okołoporodowa jest tylko wycinkiem zagadnienia umieralności niemowląt, przez którą rozumie się stosunek zgonów niemowląt w pierwszym roku życia do liczby urodzeń. Jest ona w Polsce jeszcze ciągle wysoka, zwłaszcza w porównaniu z szeregiem krajów, w których jest niższa (p. ryc. 19).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories