/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Niespecyficzne i społeczne aspekty zachowania seksualnego człowieka

Istnienie w świecie ludzi rozmaitych społeczno-obyczajowych form organizacyjnych, reguł i norm związanych z zachowaniem seksualnym jest powszechnie znane i wspominaliśmy o nich przy omawianiu występowania podobnego rodzaju reguł w świecie zwierzęcym (monogamia. poligamia, promiskuityzm, kazirodztwo, zakaz kazirodztwa). Nową społeczną jakością związaną z zachowaniem seksualnym jest występująca w święcie ludzi dwukierunkowość wpływu pozycji społecznej jednego partnera na pozycję drugiego. Odnosi się to z natury rzeczy do związków !małżeńskich w stopniu znacznie większym niż do niesformalizowanych związków partnerskich. Fakt, że zjawisko to występuje jednak także w od- niesieniu do związków pozamałżeńskich, może być argumentem na rzecz roli, jaką w jego tworzeniu odgrywa element partnerstwa seksualnego. Wiąże się to z tworzeniem więzi towarzyszących partnerstwu seksualnemu tworzenie więzi jest pochodną redukcji agresji i stanowi odrębny społeczny aspekt zachowania seksualnego. Siła, zakres i trwałość więzi może być u ludzi niezmiernie zróżnicowana. Natomiast w święcie zwierząt panują w tym zakresie schematy różniące gatunek od gatunku. Jedne gatunki w ogóle nie tworzą więzi osobistych i rozpoznają się wzajemnie tylko pozornie, na przykład ten sam samiec i ta sama samica z reguły powracają w okresie lęgowym do tego samego gniazda (bociany). Inne łączą się w pary, utrzymujące się przez kilka dni (makaki japońskie). Jeszcze inne tworzą więź w parach utrzymującą się przez długi czas, niejednokrotnie (choć nie z reguły) dozgonnie (gęsi). Ponownie rzuca się w oczy fakt przemawiający za tym, że człowiek w obrębie własnego gatunku wykazuje oprócz całkiem typowych ludzkich zachowań możliwości zachowań właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories