/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg

W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama religia protestancka była w ostatnich dziesięcioleciach bardziej elastyczna i czuła na przemiany oraz nacisk praktyki społecznej był tam najsilniejszy. Jak wykazał w Szwecji Gustawson (1968), w trakcie przygotowań do konfirmacji 41/o proboszczów mówi uczniom o dojrzewaniu płciowym, 28% o onanizmie, 27% o środkach antykoncepcyjnych, 67% o przerywaniu ciąży, 40% o pornografii, 92% o stosunkach przedmałżeńskich itd. Mimo że pouczenia proboszczów szwedzkich są natu- ralnie nacechowane restrykcyjnością właściwą etyce religijnej {choć jest to restrykcyjność znacznie słabsza niż w katolicyzmie), to jednak widać już wyraźnie zróżnicowanie postaw samych duchownych. Na przykład wśród mówiących z wychowankami o stosunkach przedmałżeńskich 56B/o proboszczów szwedzkich potępia takie stosunki, 23#/o uważa je za dopuszczalne po spełnieniu pewnych warunków, 21a/o unika w ogóle zajmowania określonego stanowiska moralnego, ograniczając się do opisu sytuacji.

Takich przykładów, kiedy zbliżenie się społecznej moralności ze społeczną praktyką dokonuje się w wyniku przemian zachodzących w sa- / mej moralności, która przestaje potępiać i zaczyna akceptować to, co utrwaliło się w obyczaju lub zyskało nawet sankcję prawną, jest znacznie więcej: należą do nich i prawne dopuszczenie przerywania ciąży, , i akceptacja stosunków przedmałżeńskich, i zmiany uprawnień seksual nych kobiety w. wyniku emancypacji kobiet, jak też zmiany w modzie na sposób zachowania się, styl bycia w kontaktach między płciami, ale należą tutaj i rzeczy poważniejsze niż moda, jak np. zmiany w społecz- ‚ nym podziale ról między przedstawicielami płci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories