/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Gruźlica narządu ruchu

Gruźlica narządu ruchu nadal stanowi poważny problem lecznictwa uspołecz-nionego ze względu na częstość występowania i na poważne następstwa w razie niewłaściwego leczenia. W przeciwieństwie do okresu przed wprowadzeniem obo-wiązkowych szczepień obecnie atakuje ona osoby dorosłe i starsze rzadziej chorują dzieci. Prątek gruźlicy po wyjściu z ogniska w płucach lub węzłach chłonnych w czasie bakteriemii usadawia się w zatokach żylnych kości gąbczastej lub błonie maziowej, a również w krwiaku pourazowym .

Zależnie od zjadliwości prątków i sił odpornościowych organizmu ognisko cho-robowe może: 1) goić się bez ujawnienia się choroby, 2) rozwinąć się w postać wysiękowo-martwiczą (złośliwą), cechującą się obumieraniem tkanki kostnej, po-wstawaniem mas martwiczych i ropnia, z naciekiem zapalnym rozprzestrzeniającym się koncentrycznie na sąsiednie odcinki kości, albo 3) w postać ziarninową (łagodniejszą), w której ziarnina gruźlicza, niszcząc kość, stopniowo obejmuje coraz dalsze tkanki.

Gruźlica stawów rozwija się z ogniska w błonie maziowej albo po przebiciu ogniska kostnego przystawowego. Rozprzestrzeniając się wzdłuż błony maziowej

– 1 torebki, zmiany dochodzą do okolicy przyczepu torebki i więzadeł, gdzie tworzą się nadżerki w kości i stopniowo przechodzą na kość. Rozróżnia się: 1) postać wysiękową (arthritis tuberculosa serosa), z długotrwale utrzymującym się wysiękiem stawowym, 2) postać przerostowo-ziarninową, grzybowatą (arthritis tbc fungosa) wywołującą znaczne pogrubienie, obrzęk i naciek torebki i błony maziowej, ograniczenie ruchów i bolesność, 3) postać serowatą, martwiczą (arthritis tbc purulenta, necrotisans), w której przeważają ogniska niszczenia chrząstki rozprzestrzeniające się w przystawowej części kości.

W fazie pierwszej, wstępującej, tj. w fazie rozprzestrzeniania się zapalenia, można wyodrębnić: I – okres nacieku (stadium infiltrationis), bez wyraźnych cech martwicy tkanek, trwający około 6 miesięcy, i II – okres martwicy (stadium destructio- nis), cechujący się powstawaniem ognisk martwicy tkanek, ropni zimnych, rozprze-strzenianiem gruźlicy na dalsze odcinki i powstawaniem zniekształceń. Trwa on od

– 2 do 6 lat. W tym okresie w erze przedantybiotykowej ginęło 20% chorych na gruźlicę narządu ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories