ubranka dziecięce / /

Wpisy

Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...
ROZWÓJ CZŁOWIEKA A INTENSYWNOŚĆ ŻYCIA
Inny paradoks powstaje wówczas, gdy uświadomimy sobie, że czynnikiem...

Gruźlica narządu ruchu

Gruźlica narządu ruchu nadal stanowi poważny problem lecznictwa uspołecz-nionego ze względu na częstość występowania i na poważne następstwa w razie niewłaściwego leczenia. W przeciwieństwie do okresu przed wprowadzeniem obo-wiązkowych szczepień obecnie atakuje ona osoby dorosłe i starsze rzadziej chorują dzieci. Prątek gruźlicy po wyjściu z ogniska w płucach lub węzłach chłonnych w czasie bakteriemii usadawia się w zatokach żylnych kości gąbczastej lub błonie maziowej, a również w krwiaku pourazowym .

Zależnie od zjadliwości prątków i sił odpornościowych organizmu ognisko cho-robowe może: 1) goić się bez ujawnienia się choroby, 2) rozwinąć się w postać wysiękowo-martwiczą (złośliwą), cechującą się obumieraniem tkanki kostnej, po-wstawaniem mas martwiczych i ropnia, z naciekiem zapalnym rozprzestrzeniającym się koncentrycznie na sąsiednie odcinki kości, albo 3) w postać ziarninową (łagodniejszą), w której ziarnina gruźlicza, niszcząc kość, stopniowo obejmuje coraz dalsze tkanki.

Gruźlica stawów rozwija się z ogniska w błonie maziowej albo po przebiciu ogniska kostnego przystawowego. Rozprzestrzeniając się wzdłuż błony maziowej

– 1 torebki, zmiany dochodzą do okolicy przyczepu torebki i więzadeł, gdzie tworzą się nadżerki w kości i stopniowo przechodzą na kość. Rozróżnia się: 1) postać wysiękową (arthritis tuberculosa serosa), z długotrwale utrzymującym się wysiękiem stawowym, 2) postać przerostowo-ziarninową, grzybowatą (arthritis tbc fungosa) wywołującą znaczne pogrubienie, obrzęk i naciek torebki i błony maziowej, ograniczenie ruchów i bolesność, 3) postać serowatą, martwiczą (arthritis tbc purulenta, necrotisans), w której przeważają ogniska niszczenia chrząstki rozprzestrzeniające się w przystawowej części kości.

W fazie pierwszej, wstępującej, tj. w fazie rozprzestrzeniania się zapalenia, można wyodrębnić: I – okres nacieku (stadium infiltrationis), bez wyraźnych cech martwicy tkanek, trwający około 6 miesięcy, i II – okres martwicy (stadium destructio- nis), cechujący się powstawaniem ognisk martwicy tkanek, ropni zimnych, rozprze-strzenianiem gruźlicy na dalsze odcinki i powstawaniem zniekształceń. Trwa on od

– 2 do 6 lat. W tym okresie w erze przedantybiotykowej ginęło 20% chorych na gruźlicę narządu ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories