http://www.druknaszkle.pl/szklo_w_lazience.php / /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Działanie porfirynogenne

Ocenę leków pod kątem ich działania porfirynogennego prowadzą nieliczne ośrodki zajmujące się badaniem zaburzeń syntezy hemu i ich klinicznych skutków. Wiele cytowanych prac pochodzi z takich ośrodków [8, 11, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 28, 29],

Działanie porfirynogenne w postaci zwiększenia aktywności enzyma1 tycznej jako kryterium oceny można określić doświadczalnie, oznaczając aktywność ALA-S w wątrobie zarodków kurzych, szczurów lub w hodowlach komórek wątrobowych po podaniu badanego leku [22],

Ocena kliniczna działania leku polega na wykazaniu bezpośrednie leżności działania porfirynogennego od leku. Zarówno metody dpswjaj&r czalne, jak i kliniczne są obarczone błędami – za najlepszą metodęoceny uchodzi badanie na zarodkach kurzych ze względu na podobną-do’yj stępującej u ludzi wrażliwość sysjetnu regulacji biosyntezy łfęnfii.0 Leki porfirynogenne różnią- !ąięi, rriiędzy sobą budową, wlaścio)śLiąmi fizykochemicznymi i działaniem !farmakologicznym. Próby podziału sprał- wiają trudności, m.in. dlatcgbj’tte ‚-ćźasem drobna nawet zmiana yr ktfńft guracji leku lub jego rozpuszcźShgści powoduje, że jego zd,QtttdŚi wolywania porlirii maleje lub znika [19], With [28] sugeruje,’ żi r-ozrię mutacje strukturalne genu porlirii powodują różną wrażliwość na:ozyrS niki pobudzające zaburzenia regulacji. Doświadczenia ostatnidhlbt wskazują, że ogromna większość J.eijków jest potencjalnie szkodliwi wj.tĘr– firii – wykazano też, że l,ek:JrictŻerbyć tolerowany przy pierwszyjftł daniu, natomiast przy kolejnymi’podaniu może wywołać objawy–klintez- ne [27], , Jf: f a nadmiar ALA i PBG jest spowodowany przekroczeniem zdolności następnych enzymów do dalszej przemiany, przy zachowaniu ich prawidłowej aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories