/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Chorobotwórczość w zimnicy tropikałnej

W zimnicy tropikałnej występuje znaczna niedokrwistość oraz powikłania ze strony innych narządów wewnętrznych. Ciężki bowiem przebieg tej postaci zimnicy zależy w dużym stopniu od zaczopowania przez rozpadające się krwinki i pasożyty tętniczych naczyń włosowatych, co powoduje też niedotlenienie narządów wewnętrznych (serce, wątroba, jelita, płuca, nerki). W sercu ogniska niedotlenienia mogą wiązać się z postępującą niedokrwistością, w mięśniu sercowym tworzą się śródmiąższowe zmiany zapalne. Wątroba powiększa się znacznie ([hepa- tomegalia) ze względu na nagromadzenie się w komórkach Kupffera, hepatocytach, a także w makrofagach hemozoiny zachodzi to również w fagocytach szpiku kostnego, węzłach chłonnych, tkance podskórnej, płucach i nerkach. Towarzyszy temu znaczne powiększenie śledziony (splenomegalia), w której od początku inwazji zarodźców wzrasta aktywność komórek fagocytujących. W fazie przewlekłej zarażenia następuje rozrost tkanki łącznej miąższ śledziony staje się szary lub czarny, gdyż w fagocytach gromadzą się liczne ziarnistości, brązowoczarne hemozoiny oraz pasożyty w krwinkach czerwonych. U dzieci opisano zapalenia okołośledzionowe, zawały, a nawet pęknięcia śledziony oraz odrębnie – zespół splenomegalii tropikalnej u dzieci z niedożywieniem, zwłaszcza z tzw. strefy głodu. Zaburzenia czynnościowe nerek w zimnicy tropikalnej, związane ze skąpomoczem lub bezmoczem, prowadzą do zespołu nerczycowego występuje hemoglobinuremia (czarny mocz), w następstwie napadu i wewnątrznaczyniowej hemolizy (rokowanie złe).

W okresie ostrej zimnicy tropikalnej u kobiet w ciąży uszkodzenie łożyska może być przyczyną wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub przedwczesnego porodu. Noworodki urodzone o czasie przez zarażone matki mają mniejszą masę ciała niż noworodki matek zdrowych rzadko rodzą się dzieci z malarią wrodzoną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories