antyskalant / Research Chemicals /

Wpisy

Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...
ROZWÓJ CZŁOWIEKA A INTENSYWNOŚĆ ŻYCIA
Inny paradoks powstaje wówczas, gdy uświadomimy sobie, że czynnikiem...

BLOKOWANIE PROCESÓW RÓŻNICOWANIA SIĘ KOMÓREK

Genetyczna zmiana inicjująca może jednak pozostać w utajeniu w zasadzie przez nieograniczony czas. Do ujawnienia cech typowych dla komórek nowotworowych (tj. do rozplemu nie ograniczonego barierami tkankowymi, stopniowo coraz bardziej niepodatnego na działanie ogól- noustrojowych mechanizmów regulacyjnych i utraty cech morfologicznego i biologicznego zróżnicowania charakterystycznego dla komórek dojrzałych) dochodzi pod wpływem działania czynników promocyjnych egzo- lub endogennych.

Właściwości i mechanizm działania tych czynników – z których część udało się zidentyfikować, a nawet wyodrębnić i zdefiniować chemicznie – można w największym skrócie scharakteryzować następująco:

Czynniki te z reguły nie wykazują właściwości mutagenicznych punktami zaczepienia w mechanizmie działania co najmniej części z nich są receptory na błonie komórkowej najbardziej charakterystycznym wykładnikiem ich biologicznego działania jest blokowanie procesów różnicowania się komórek i pobudzenie ich aktywności proliferacyjnej.

Oddziaływania te ujawniają się również w stosunku do komórek prawidłowych, lecz są względem nich całkowicie odwracalne. W odniesieniu do komórek wcześniej eksponowanych na kancerogeny właściwe dłuższa ekspozycja na czynniki promocyjne prowadzi do nieodwracalnych i postępujących zaburzeń różnicowania i autonomicznego rozplemu, które są niezależne od dalszej obecności tych czynników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories