/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

BLOKOWANIE PROCESÓW RÓŻNICOWANIA SIĘ KOMÓREK

Genetyczna zmiana inicjująca może jednak pozostać w utajeniu w zasadzie przez nieograniczony czas. Do ujawnienia cech typowych dla komórek nowotworowych (tj. do rozplemu nie ograniczonego barierami tkankowymi, stopniowo coraz bardziej niepodatnego na działanie ogól- noustrojowych mechanizmów regulacyjnych i utraty cech morfologicznego i biologicznego zróżnicowania charakterystycznego dla komórek dojrzałych) dochodzi pod wpływem działania czynników promocyjnych egzo- lub endogennych.

Właściwości i mechanizm działania tych czynników – z których część udało się zidentyfikować, a nawet wyodrębnić i zdefiniować chemicznie – można w największym skrócie scharakteryzować następująco:

Czynniki te z reguły nie wykazują właściwości mutagenicznych punktami zaczepienia w mechanizmie działania co najmniej części z nich są receptory na błonie komórkowej najbardziej charakterystycznym wykładnikiem ich biologicznego działania jest blokowanie procesów różnicowania się komórek i pobudzenie ich aktywności proliferacyjnej.

Oddziaływania te ujawniają się również w stosunku do komórek prawidłowych, lecz są względem nich całkowicie odwracalne. W odniesieniu do komórek wcześniej eksponowanych na kancerogeny właściwe dłuższa ekspozycja na czynniki promocyjne prowadzi do nieodwracalnych i postępujących zaburzeń różnicowania i autonomicznego rozplemu, które są niezależne od dalszej obecności tych czynników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories