/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Bez Kategorii

„SEKSPLOZJA”, „REWOLUCJA SEKSUALNA” I ANTYNOMIE CYWILIZACYJNE

Czynniki społeczne zarówno w tzw. społecznościach prymitywnych, jak i współczesnych, stanowiące determinanty zachowań seksualnych, wymagają stałej ingerencji (kontroli, regulacji) ze strony grupy. Od priorytetu zasady zachowania gatunku począwszy, poprzez małżeństwo i rodzinę, aż do współczesnego szukania przyjemności w seksie, nie może być mowy o libido librę, ale o historycznie ukształtowanym stylu życia seksualnego. Styl ten zależy od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, stosunku grupy i jednostki do innych grup, komunikacji we- wnątrzgrupowej, tak jak u zarania ludzkiej ekspresji seksualnej zależał od środowiska geograficznego i przenikania się tego, co biologiczne, z tym, co społeczno-kulturowe, choćby na płaszczyźnie podziału pracy między samcem a samicą, między mężczyzną a kobietą.

Czytaj dalej

Jak wyziewać ducha?

Wizyta u chorego w szpitalu nie należy na ogól do najprzyjemniejszych obowiązków. Nie licząc już nawet straty czasu, uświadamia ona zdrowemu, gdzie powinien był sam się znaleźć, gdyby nie miał tak lekkomyślnego stosunku do własnego zdrowia, unaocznia mu, jak będzie wyglądał, kiedy pewnego dnia zostanie tu wreszcie przywieziony, ostrzega go, co się może stać, jeśli zostanie tutaj przywieziony za późno. W tej sytuacji naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, aby wizyta spełniła wszystkie pokładane w niej przez zdrowego nadzieje. Winniśmy się kierować w tym zakresie następującymi zasadami:

Czytaj dalej

Procesy zapalne w macicy

Czasami dochodzi w tych przypadkach także do nieznacznego wyprostowania macicy.

Wskutek przesunięcia się macicy do przodu stwierdza się niekiedy częściowe przemieszczenie pęcherza moczowego przede wszystkim ku górze. W takich przypadkach występują zaburzenia jego czynności, przejawiające się w niemożności zupełnego jego opróżnienia, rozciągnięciu i upośledzeniu jędrności jego ścian, a nawet w powstaniu zapalenia pęcherza. Parcie na mocz, oddawanie go w niewielkich ilościach mimo wypełnienia pęcherza są również objawami bardzo dokuczliwymi.

Przemieszczenia całej macicy do tyłu (reiropositio, retroponatio uteri) ku kości krzyżowej może dokonać guz rozwijający się w załamku pęcherzowo- macicznym otrzewnej lub też przewlekły proces zapalny, w którego przebiegu dochodzi do zarośnięcia jamy Douglasa. Czytaj dalej

GUZKI KHWAWNIGOWE ODBYTU

Nazwą tą oznaczamy rozszerzenie żył odbytniczych, które przejawia się wystąpieniem niebieskawych guzków leżących w tkance podśluzowej i przeświecających przez śluzówkę odbytu. Guzki te, wielkości od ziarna grochu do orzecha laskowego, mogą leżeć albo przed mięśniem zwierającym odbyt (noduli kaem. externi), lub poza nim (noduli kaem. inlemi).

Czytaj dalej

Utrzymywanie terytorium

Tworzenie terytoriów może mieć rozmaite przyczyny. Jedną z nich może być konieczność równomiernego podziału zasobów żywnościowych (ryby koralowe), przeważnie jednak zdobywanie terytorium jest związane z procesem rozrodu.

Czytaj dalej

Odchody połogowe

Obfita wydzielina, pochodząca z rany macicznej, nosi nazwę odchodów (lochia). Ich ilość i jakość jest zależna od czasu trwania połogu. W pierwszych dniach są one wyłącznie krwiste (lochia rubra s. cruenta) i powstają z krwi sączącej się z miejsca łożyskowego i naczyń doczesnej. Po trzech dniach odchody przypominają surowicę krwi, są barwy różowej (lochia sanguinolenta). W tym czasie naczynia krwionośne są już zamknięte, z rany pozbawionej śluzówki sączy się krew i surowica, a wraz z nią czerwone ciałka krwi i strzępki doczesnej, białe krwinki i komórki nabłonkowe. Już około 7 dnia spostrzegamy w odchodach obfitą domieszkę śluzu, częściowo pochodzącego z szyi, oraz zwiększoną liczbę białych krwinek, co nadaje im kolor szaro-biały (lochia alba). Z chwilą zupełnego odrodzenia się śluzówki w trzecim tygodniu połogu wydzielina iskłada się ze szklistego śluzu.

Czytaj dalej

BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE

Z innych czynników, które stanowiłyby przeszkodę mechaniczną dla odpływu krwi i które można by uważać za mające znaczenie w powstawaniu bólów miesiączkowych, nie można pominąć polipów trzonu macicy, mięśniaków dolnego odcinka trzonu oraz szyjki i pewnych wad rozwojowych, których przykładem jest szczątkowy róg macicy ! ma on światło i błonę śluzową o tyle rozwiniętą, żc mogą odbywać się w nim zmiany okresowe, ale jest on zupełnie lub w znacznej części odcięty od jamy macicy. Daremne skurcze takiego rogu szczątkowego są przez kobiety odczuwane jako silny ból.

Czytaj dalej

Formowanie się par trwałych

Przykładem formowania się trwałej pary u ptaków może być zachowanie kawk (Coloeus monedula) – dokładnie omawiane przez Lorenza (1975). Ptaki te zaręczają się pierwszej wiosny po swoim urodzeniu, ale dopiero następnej wiosny są zdolne do rozrodu. Stroną zalecającą się jest tutaj samiec, który w czasie zalotów przyjmuje postawę grożącą i atakuje wszystkie wyższe w hierarchii samce z wyraźnym zamiarem zaimponowania samiczce. Akceptacja zalotów przez samiczkę polega na wykonaniu przez nią zachęty kopulacyjnej wobec zalecającego się samca. Pomimo, że w tym wieku oboje partnerzy nie są jeszcze zdolni do rozrodu, u podstaw tego zachowania tkwi jak się zdaje popęd seksualny.

Czytaj dalej

Aspekty kryminologiczne kuplerstwa

Średnia roczna liczba zameldowanych przestępstw kuplerstwa za lata 1964-1968 wynosiła 214, co stanowi 5,2% ogółu przestępstw seksualnych (czwarta pozycja w rubryce tych przestępstw), sutener- s t w a – 33, tj. 0,8%, stręczycielstwa – 15, tj. 0,4% ogółu przestępstw seksualnych. Wśród omawianych przestępstw najbardziej rozpowszechnione’ jest kuplerstwo, co jest zupełnie zrozumiałe. Pomoc mieszkaniowa kuplera, ułatwianie nawiązywania kontaktów z klientami są często niezbędne dla kobiety uprawiającej proceder prostytutki.

Czytaj dalej

Jakie są objawy ciąży pozamacicznej?

Pojawiają się więc bóle w okolicy woreczka żółciowego czy łopatek, które rozprzestrzeniają się niejednokrotnie na całą jamę br uszną. Półom tym towarzyszą nudności, odbijania i wymioty. Niekiedy bóle są tak gwałtowne, że wywołują wstrząs. Zemdlenie jest bardzo znamiennym objawem ciąży pozamacicznej bez względu na jej zejście. Po napadzie bólów następuje zwykle ich złagodzenie, ale po pewnym czasie ataki powtarzają się znowu. Część kiwi spływa przez trąbki do macicy, a stąd na zewnątrz. Ilość ta jest niewielka, a sama krew ma barwy cicmr.ą. Należy podkreślić, że krwawienie z macicy pojawia się zwykle dopiero po pieiwszym napadzie bólów, ale może być czasem pierwszym objawem powikłań ciąży jajowodowej. Z chwilą gdy jajo ulegnie zniszczeniu, przestaje działać bodziec do dalszego rozwoju doczesnej prawdziwej w macicy. Toteż odkleja się ona i zostaje wśród bólów i krwawień macicznych wydalona bądź w postaci jakby odlewm wnętrza macicy, bądź też w mniejszych lub większych cząstkach Czytaj dalej

Categories