/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Bez Kategorii

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE NIEKTÓRYCH LEKÓW STOSOWANYCH W GINEKOLOGII

Leki stosowane w ginekologii to szeroki wachlarz preparatów mających także zastosowanie w wielu innych dziedzinach medycyny, Do powszechnie stosowanych należą antybiotyki, leki przeciwzapalne, uspokajające, narkotyczne leki przeciwbólowe, witaminy oraz inne leki stosowane ogólnie w przypadkach, gdy choroba podstawowa narządów płciowych współistnieje z innymi chorobami,

Czytaj dalej

MARGINES PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH CZŁOWIEKA

W istocie rzeczy wiedza o problemach seksualnych jest raczej zbyt duża niż zbyt mała. Żadna sfera działalności człowieka nie została poddana tak skrupulatnym, szczegółowym badaniom jak sfera seksualna, chociażby w badaniach grupy Kinseya (1948). Żadna też nie doczekała się tego, aby biorąc ją za punkt wyjścia, opracowano system czy kilka systemów wyjaśniających naturę ludzką we wszystkich jej przejawach, co zapoczątkował Freud, a kontynuowało wielu innych myślicieli. Tyle że psychologowie pozostawali na uboczu tych poczynań. Stąd sformułowanie, iż wiemy o sprawach seksualnych zbyt dużo, oznacza tu również

Czytaj dalej

Jądro – dalszy opis

Czynność jąder regulowana jest przez gonadotropiny, hormony wydzielane przez przedni płat przysadki mózgowej pod wpływem neurohormonów wytwarzanych w podwzgórzu. Przysadka wydziela dwa rodzaje gonadotropin: folitropinę (FSH – Follicle Stimulating Hormone) wpływającą na działalność cewek nasiennych i regulującą wytwarzanie dojrzałych plemników oraz lutropinę (LH, inaczej zwaną ICSH – Interstitial Cell Stimulating Hormone), hormon pobudzający komórki śródmiąższowe Leydiga do wydzielania męskich hormonów płciowych. Pomiędzy hormonami wydzielanymi przez jądra a hormonami wydzielanymi przez przedni płat przysadki oraz neurohormonami wydzielanymi w podwzgórzu istnieje mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego. Niski poziom we krwi hormonów wydzielanych przez jądra pobudza podwzgórze do produkcji neurohormonów oraz przysadkę do wydzielania gonadotropin. Wysoki poziom we krwi hormonów wydzielanych przez jądra hamuje wydzielanie gonadotropin oraz neurohormonów. Wysoki poziom gonadotropin we krwi wpływa hamująco na wydzielanie neurohormonów w podwzgórzu.

Czytaj dalej

Dobrze zorganizowana opieka

Poprzez dobrze zorganizowaną opiekę nad kobietą w ciąży można uchronić płód od wielu szkodliwości, wobec których po urodzeniu dziecka lekarz często jest bezsilny, oraz zmniejszyć wydatnie umieralność noworodków i niemowląt.

Czytaj dalej

BADANIA NAD RECEPTORAMI ANDRENERGICZNYMI

Na podstawie tych osiągnięć biochemii wysunięto kilka hipotez dotyczących budowy i funkcjonowania receptora adrenergicznego [89, 121, 850], Hipotezy te okazały się na tyle zmienne w swoim rozwoju, że nie wydaje się celowe ich szczegółowe omawianie. Na ogól autorzy hipotez uważają, że w procesie pobudzenia receptora a-adrenergicznego istotną rolę odgrywa połarność grupy aminowej agonisty, natomiast receptor f) jest pobudzany wskutek interakcji z ugrupowaniem katecholowym.

Czytaj dalej

Elementy skłaniające do działań w sferze seksu

Elementy skłaniające do działań w sferze seksu, począwszy od bodźców prostych (światło, dźwięk, dotyk) poprzez potrzeby, motywacje, oczekiwania i szersze orientacje, są zmiennie mobilizowane emocjami. Wyróżniamy emocje, które są reakcją na aktualne i przyszłe stany osoby (antycypacyjne emocje), jak i stany, które minęły, przynosząc gratyfikację lub karę (brak efektu, efekt niepożądany). Utrwalanie korzystnych rozwiązań, rozważone indywidualnie, prowadzi do wykształcenia się przyzwyczajeń, natomiast w wymiarze kolektywnym, zachowania skuteczne podbudowuje norma moralna 2S. Na podstawie tego schematu zbudowana była instytucja narzeczeństwa, a współcześnie jeszcze wyraźniej „chodzenie ze sobą” i przejście w „bycie ze sobą”. Powstawanie motywacji, towarzyszące jej emocje (w wymiarach: reaktywnym, antycypacyjnym, gratyfikacyjnym) zostają poddane kontroli osobniczej w aspekcie skuteczności, ale także podbudowane normami moralnej odpowiedzialności. Gdy wielość wzajemnych motywacji przechodzi w przyzwyczajenie i rodzi się miłość jako potrzeba uczestniczenia w życiu drugiej osoby, społeczeństwo sankcjonuje związek, nadaje mu rangę małżeństwa.

Czytaj dalej

BLOKOWANIE PROCESÓW RÓŻNICOWANIA SIĘ KOMÓREK

Genetyczna zmiana inicjująca może jednak pozostać w utajeniu w zasadzie przez nieograniczony czas. Do ujawnienia cech typowych dla komórek nowotworowych (tj. do rozplemu nie ograniczonego barierami tkankowymi, stopniowo coraz bardziej niepodatnego na działanie ogól- noustrojowych mechanizmów regulacyjnych i utraty cech morfologicznego i biologicznego zróżnicowania charakterystycznego dla komórek dojrzałych) dochodzi pod wpływem działania czynników promocyjnych egzo- lub endogennych.

Czytaj dalej

Polifagia

Inaczej jest w wypadku pobudzenia seksualnego. Zostaje wówczas uruchomiony cały zespół narządów biorących udział w podtrzymywaniu i koordynacji aktu seksualnego, pobudzenie podnosi się na zasadzie sprzężenia zwrotnego dodatniego i prędzej czy później dochodzi do stanu rozładowania, po którym przez pewien czas wzbudzenie ośrodka seksualnego jest niemożliwe. Następuje więc stan nasycenia, być może nawet generowany w taki sam sposób, w jaki generowany jest stan nasycenia pokarmowego, a więc stan aktywnego hamowania, a nie tylko wyczerpanie seksualne.

Czytaj dalej

Krwawienia niereguralne

Rzeczą znamienną dla początkowego okresu raka szyjki macicznej jest brak bólów i ogólnego osłabienia. Krwawienia nieregularne zdarzają się jednak coraz częściej i stają się coraz silniejsze, zwłaszcza w postaci raka wrzodziejącego.

Miesiączki w okresie początkowym rozwoju raka szyjki mają niekiedy skłonność do przedłużania się. Bywają one również obfitsze, nie jest to jednak regułą. Ponieważ objawy wczesnego raka szyjki macicznej nie są dla niego charakterystyczne, ale zdarzają się również w przebiegu innych schorzeń tej okolicy, do rozpoznania nowotworu w tym okresie wiedzie tylko dokładne badanie ginekologiczne, potwierdzone badaniem mikroskopowym cząstek podejrzanej tkanki. Czytaj dalej

Sport inwalidzki w Polsce nie ma szerokiego zaplecza ludzkiego

Z danych tych widać, że wychowanie fizyczne i sport stanowią atrakcyjną formę rehabilitacji i aktywizacji ludzi niepełnosprawnych do czynnego zajmowania się ćwiczę,niam fizycznymi. Nie jest to jednak w Polsce powszechna forma usprawniania, ludzie niepełnosprawni bowiem z poza spółdzielczości inwalidzkiej praktycznie pozbawieni są możliwości uczestnictwa w życiu sportowym środowiska inwalidów. Rozważyć też należy, czy sukcesy międzynarodowe polskich sportowców inwalidów stanowią wynik powszechności i dostępności tej formy rehabilitacji w środowisku osób niepełnosprawnych pragnących w takich zajęciach uczestniczyć. Czy sukcesy te mają oparcie w szerokiej bazie zainteresowania społecznego i rzeczywistego uczestnictwa inwalidów w rywalizacji sportowej?

Czytaj dalej

Categories