/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

BADANIA NAD RECEPTORAMI ANDRENERGICZNYMI

Na podstawie tych osiągnięć biochemii wysunięto kilka hipotez dotyczących budowy i funkcjonowania receptora adrenergicznego [89, 121, 850], Hipotezy te okazały się na tyle zmienne w swoim rozwoju, że nie wydaje się celowe ich szczegółowe omawianie. Na ogól autorzy hipotez uważają, że w procesie pobudzenia receptora a-adrenergicznego istotną rolę odgrywa połarność grupy aminowej agonisty, natomiast receptor f) jest pobudzany wskutek interakcji z ugrupowaniem katecholowym.

Ostatnie badania wykazały, że receptory p-adrcnergiczne są lipoprotei- dami, które są „wmontowane” na powierzchni błon komórkowych większości komórek, a stcreospecyficzność wiązania adrepergicznego liganda w receptorze wydaje się być uwarunkowana obecnością w receptorze grup sulłhydrylowych, Liczba receptorów na powierzchni komórek nie jest stała i zmiana „gęstości” receptorów fS-adrenergicznych w poszczególnych tkankach może leżeć u podłoża wielu chorób, jak dychawicy oskrzelowej, choroby nadciśnieniowej lub choroby niedokrwiennej serca [338]. I tak na przykład wykazano istnienie w surowicy własnych przeciwciał skierowanych przeciwko receptorom [L-adrenergicznyni u chorych na dychawicę oskrzelową i katar siennv. Przeciwciała te nie reagowały z receptorami

Połączenie mechanicznych i metabolicznych efektów pobudzenia receptora

Wiązanie chemiczne amin katecholowych w receptorze a jest typu elektrostatycznego, dlatego noradrenalina, najbardziej polarna spośród amin katecholowych, jest silniejszym stymulatorem a-adrenergicznym niż pozostałe naturalne aminy katecholowe. Pobudzenie a-adrenergiczne ma prowadzić do zmian w przepuszczalności błony komórkowej dla jonów, co być może jest związane ze zmniejszeniem się wewnątrzkomórkowego stężenia cAMP [850] lub z aktywacją błonowej ATPazy [121]. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że zmianie potencjału czynnościowego błony komórkowej wywołanej pobudzeniem a-adrenergicznym towarzyszą zmiany metabolizmu komórki [229].

Receptor fl-adrenergiczny ma być częścią układu cząsteczkowego cykla- zy udenylowej (podjednostka regulacyjna) lub tworem blisko z nią związanym. W każdym razie skutki pobudzenia (1-adrenergicznego można tłumaczyć uczynnieniem cyklazy adenylowej i zwiększeniem zawartości cAMP w komórce. Skutki pobudzania fl-adrenergicznego są dwojakie:

– 1) zmiana kurcziiwości mięśni,

– 2) pobudzenie metabolizmu.

Połączenie mechanicznych i metabolicznych efektów pobudzenia receptora fl-adrenergicznego wspólną klamrą cAMP napotyka znaczne trudności [229], Wielu autorów [58, 91] sceptycznie ocenia manipulację zamiany litery „p” przy określaniu receptora adrenergicznego na biochemiczny odpowiednik „podjednostka regulacyjna cyklazy adenylowej”. Wątpliwości te mogą być trudne do wyjaśnienia, jeżeli okaże się, że różnego typu receptory adrenergiczne są izoenzymanri cyklazy adenylowej, jak to przypuszcza Himms-Hagen [469].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories