http://dietaiodchudzanie.pl/nowosci,sporttozdrowie,22,1,cwiczenia_klatka_piersiowa,160.html / /

Wpisy

Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...
ROZWÓJ CZŁOWIEKA A INTENSYWNOŚĆ ŻYCIA
Inny paradoks powstaje wówczas, gdy uświadomimy sobie, że czynnikiem...

Aspekty kryminologiczne kuplerstwa

Średnia roczna liczba zameldowanych przestępstw kuplerstwa za lata 1964-1968 wynosiła 214, co stanowi 5,2% ogółu przestępstw seksualnych (czwarta pozycja w rubryce tych przestępstw), sutener- s t w a – 33, tj. 0,8%, stręczycielstwa – 15, tj. 0,4% ogółu przestępstw seksualnych. Wśród omawianych przestępstw najbardziej rozpowszechnione’ jest kuplerstwo, co jest zupełnie zrozumiałe. Pomoc mieszkaniowa kuplera, ułatwianie nawiązywania kontaktów z klientami są często niezbędne dla kobiety uprawiającej proceder prostytutki.

Wobec odmiennej kwalifikacji czynu w nowym kodeksie (gdzie kuplerstwo i sutenerstwo są karalne z mocy jednego i tego samego przepisu) nowe dane statystyczne wyodrębniają jedynie stręczycielstwo, a zawierają globalną liczbę przestępstw kuplerstwa i sutenerstwa. Liczba stwierdzonych wypadków stręczycielstwa w roku 1970 -wynosiła 12, sprawców ujęto 6, z tego 5 w wieku 30 – 49 lat (2 kobiety). W roku 1970 stwierdzono razem 98 wypadków przestępstw sutenerstwa i kuplerstwa, ujęto 108 sprawców, wyłącznie mężczyzn, spośród których nie pracu- ]ących było 67 (co wskazuje na zawodowość i pasożytnictwo sprawców), w wieku 30 – 49 lat były 54 osoby, powyżej 50 lat — 30 osób, prawie wszyscy sprawcy odznaczali się niskim stopniem wykształcenia (pełne lńb niepełne podstawowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories