/ /

Wpisy

Dentysta NFZ w Pyrzycach nie odkłada pracy i haruje
Dentysta NFZ w Pyrzycach po studiach od razu przystępuje do pracy. Może...
Niemowlęta otyłe
Niemowlęta otyłe mają wygląd nalany, skórę błyszczącą tkanka...
CHOROBOWOŚĆ I UMIERALNOŚĆ
Chorobowość i umieralność wykazują wysokie wartości w wieku...
Kościół a antykoncepcja – dalszy ciąg
W krajach protestanckich proces ten dokonuje się szybciej, jako że sama...
ZMIANY W TARCZY NERWU WZROKOWEGO I W DROGACH WZROKOWYCH
Wiele leków wykazuje działanie niepożądane lub toksyczne na wyższe...
Typologią pawłowowska
Nad typologią pawłowowską, nie ukończoną przez twórcę, pracowali...

Aspekty kryminologiczne kuplerstwa

Średnia roczna liczba zameldowanych przestępstw kuplerstwa za lata 1964-1968 wynosiła 214, co stanowi 5,2% ogółu przestępstw seksualnych (czwarta pozycja w rubryce tych przestępstw), sutener- s t w a – 33, tj. 0,8%, stręczycielstwa – 15, tj. 0,4% ogółu przestępstw seksualnych. Wśród omawianych przestępstw najbardziej rozpowszechnione’ jest kuplerstwo, co jest zupełnie zrozumiałe. Pomoc mieszkaniowa kuplera, ułatwianie nawiązywania kontaktów z klientami są często niezbędne dla kobiety uprawiającej proceder prostytutki.

Wobec odmiennej kwalifikacji czynu w nowym kodeksie (gdzie kuplerstwo i sutenerstwo są karalne z mocy jednego i tego samego przepisu) nowe dane statystyczne wyodrębniają jedynie stręczycielstwo, a zawierają globalną liczbę przestępstw kuplerstwa i sutenerstwa. Liczba stwierdzonych wypadków stręczycielstwa w roku 1970 -wynosiła 12, sprawców ujęto 6, z tego 5 w wieku 30 – 49 lat (2 kobiety). W roku 1970 stwierdzono razem 98 wypadków przestępstw sutenerstwa i kuplerstwa, ujęto 108 sprawców, wyłącznie mężczyzn, spośród których nie pracu- ]ących było 67 (co wskazuje na zawodowość i pasożytnictwo sprawców), w wieku 30 – 49 lat były 54 osoby, powyżej 50 lat — 30 osób, prawie wszyscy sprawcy odznaczali się niskim stopniem wykształcenia (pełne lńb niepełne podstawowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Categories