Rozległe odbarczenie rdzenia kręgowego

Rozległe odbarczenie rdzenia kręgowego może pociągnąć za sobą dalsze (z reguły niewielkie) przemieszczenie kręgu L4. Dlatego też jeśli jest to możliwe, należy zachować boczną połowę stawów na poziomie ześlizgu.

Czytaj dalej

Gruźlica narządu ruchu

Gruźlica narządu ruchu nadal stanowi poważny problem lecznictwa uspołecz-nionego ze względu na częstość występowania i na poważne następstwa w razie niewłaściwego leczenia. W przeciwieństwie do okresu przed wprowadzeniem obo-wiązkowych szczepień obecnie atakuje ona osoby dorosłe i starsze rzadziej chorują dzieci. Prątek gruźlicy po wyjściu z ogniska w płucach lub węzłach chłonnych w czasie bakteriemii usadawia się w zatokach żylnych kości gąbczastej lub błonie maziowej, a również w krwiaku pourazowym .

Czytaj dalej

Krążek międzykręgowy u osoby dorosłej

Istnieją dane przemawiające za tym, że aż do końca trzeciej dekady życia krążek międzykręgowy ma sieć naczyń krwionośnych. Po tym okresie krążek staje się całkowicie pozbawiony ukrwienia i odżywia się jedynie na drodze dyfuzji przez chrzęstne płytki graniczne.

Czytaj dalej

Uraz głowy

Na zakończenie przypomnę kilka uwag w prowadzeniu poszczególnych najważniejszych urazów, które składają na uraz wielonarządowy.

Głowa. Uraz głowy wymagający nagłego zabiegu lub po obserwacji zdarza się stosunkowo i’zadko. W materiale Szpitala Urazowego w Alejach Jerozolimskich operowano 192 przypadki na 372 bardzo ciężkich urazów głowy (statystyka zespołu Wocjana z 1982 r. z Kongresu w Budapeszcie). Krwiaki podoponowe ujawniają się zazwyczaj w ciągu godziny po urazie, nadoponowe – w ciągu 4 do 8 godzin. Nie wolno tego przeoczyć w przebiegu innych uszkodzeń i krwawień. Aby uniknąć nagłego ujawnienia się krwiaku wewnątrzczaszkowego (po okresie „lucidum interwallum”) – trzeba przy nawet słabo wyrażonych objawach neurologicznych stosować zapobiegawczo leczenie przeciwobrzę- kowe i zabiegi diagnostyczne. Możliwość odróżnienia krwiaka od obrzęku mózgu za pomocą tomografii komputerowej •- jest wielkim postępem lecznictwa. Wskazania do tej diagnostyki muszą być stawiane w okresie gdy jeszcze transport nie stwarza zagrożenia życia i z odpowiednim zabezpieczeniem w drodze. Po dłuższym niż 15 min. bezdechu żaden zabieg nie rokuje uratowania życia.

Czytaj dalej

Toksyna

Toksyna pod względem chemicznym jest ciałem białkowym, a pod względem biologicznym stanowi antygen powodujący wytworzenie w organizmie przeciwciała — antytoksyny swoistej. Pod wpływem podgrzewania do 58° toksyna błonicza traci właściwości jadu, natomiast nie zostaje pozbawiona właściwości antygenowych. Tak spreparowana toksyna nosi nazwę „toksoidu”. Ramon uzyskał podobne ciało antyge-nowe, działając na toksynę formolem jest to tzw. anatoksyna, używana obecnie powszechnie do szczepień przeciwbłoniczych.

Czytaj dalej

Categories