Równocześnie leczy się matkę i dziecko

Tym ujemnym wpływom przeciwdziałamy w różny sposób: zapewniamy dzieciom różnorodność bodźców, słońce i świeże powietrze przez częste spacery, otwieranie okien, spanie na świeżym powietrzu nawet w zimie itp. Przebywanie na świeżym powietrzu wywołuje głęboki zdrowy sen dziecka, powodujący właściwy wypoczynek komórek mózgowych. Staramy się zapewnić nowe bodźce przez zmianę otoczenia dziecka, choćby w tak mało kłopotliwy sposób, jak świeże kwiaty lub zieleń w wazoniku na sali. Personel pielęgniarski (jak również lekarski) powinien nawiązywać w miarę możliwości bliski kontakt z dzieckiem, znaleźć zawsze czas na zapewnienie mu nowych wrażeń, na chwilę pieszczoty, rozmowy z dzieckiem itp. Z tych powodów nie przerywamy również kontaktu chorego dziecka z matką, lecz przeciwnie: ułatwiamy częste widzenie się matki z dzieckiem w oddzielnym pokoju, wspólne spacery itp., o ile nie ma przeciwwskazań. Z tym zagadnieniem łączy się sprawa należytego informowania rodziców.

Czytaj dalej

Dla dzieci w wieku szkolnym

Dla dzieci w wieku szkolnym nieodzowne jest zorganizowanie możliwie pełnowartościowej nauki szkolnej (o ile tylko stan zdrowia na to pozwala). Nauka szkolna, poza rozwojem intelektualnym, chroni dziecko przed wynikającą z bezczynności nudą, a przede wszystkim daje choremu dziecku poczucie pełnej wartości i chroni tym samym przed załamaniem psychicznym, jakie spotyka się u dzieci bardziej wrażliwych.

Czytaj dalej

Sala chorych dzieci

Należy jednakże z drugiej strony przestrzegać, by hałas nie był przeszkodą w zasypianiu dziecka i nie budził go ze snu. Zdrowy sen jest podstawą należytej sprawności układu nerwowego i niezbędnym warun kiem leczenia. Budzenie dziecka ze snu po to, by w oznaczonej godzinie podać mu lekarstwo, jest zasadniczym błędem w całokształcie leczenia.

Czytaj dalej

Po II wojnie światowej – nowa teoria biologiczna

Po II wojnie światowej powstała w Związku Radzieckim nowa teoria biologiczna, głosząca, że niektóre cechy nabyte pod wpływem środowiska zewnętrznego mogą się dziedziczyć. Wpływ środowiska jest tym silniejszy, im słabiej są ustalone cechy dziedziczne: innymi słowy im młodszy jest organizm w swym rozwoju stadialmym, tym jego plastyczność pod względem biologicznym jest większa. Miało to poważny wpływ na naukę o konstytucji. Konstytucję poczęto określać jako zespół cech dostatecznie trwałych, lecz równocześnie zmiennych pod wpływem środowiska.

Czytaj dalej

Wyższe czynności nerwowej Według Krasnogorskiego

Według Krasnogorskiego typy wyższej czynności nerwowej nie są czymś stałym i niezmiennym. Zmieniają się one pod wpływem czynników socjalnych, wychowania, sposobu żywienia, rozwoju fizycznego i przebytych chorób. W różnych okresaich życia pod wpływem czynników wewnątrzwydzielniczych i innych mogą powstawać nawet dość znaczne odchylenia w typach wyższej csynności nerwowej. Teoria Pawiowa o typach konstytucyjnych wywarła znaczny wpływ szczególnie w patogenezie i terapii nerwic.

Czytaj dalej

Categories

WWW