cennik implantów / dermatologia estetyczna warszawa yonelle.pl/oferta/medycyna-estetyczna/dermatologia-estetyczna /

Wpisy

Prywatne czy społeczne?
Ale już wiele innych, podstawowo ważnych problemów nie budzi takiej...
Polifagia
Inaczej jest w wypadku pobudzenia seksualnego. Zostaje wówczas...
Krwawienia niereguralne
Rzeczą znamienną dla początkowego okresu raka szyjki macicznej jest...
Sport inwalidzki w Polsce nie ma szerokiego zaplecza ludzkiego
Z danych tych widać, że wychowanie fizyczne i sport stanowią...
„SEKSPLOZJA”, „REWOLUCJA SEKSUALNA” I ANTYNOMIE CYWILIZACYJNE
Czynniki społeczne zarówno w tzw. społecznościach prymitywnych, jak i...
Jak wyziewać ducha?
Wizyta u chorego w szpitalu nie należy na ogól do najprzyjemniejszych...

Prywatne czy społeczne?

Ale już wiele innych, podstawowo ważnych problemów nie budzi takiej jednomyślności. Generalny problem „prywatności” spraw seksualnych wywołuje międzynarodowe dyskusje na seminariach. Skrajne uznanie spraw seksualnych na ściśle prywatne i obchodzące tylko zainteresowanych charakteryzuje mniejszość ekspertów (ze Skandynawami na czele). Większość ekspertów przychyla się do wniosku, iż z pełnego zakresu spraw seksualnych wyłącznie autoerotyka może być uznana za ściśle prywatną i indywidualną sprawę poszczególnych ludzi. Wszelkie inne sprawy seksualne wciągają z reguły w swoją orbitę drugiego człowieka, a tym samym stają się sprawami społecznymi. A przecież zarówno stanowisko zwolenników całkowitej prywatności, jak i stanowisko zwolenników społecznego charakteru zjawisk seksualnych wynikało bardziej z ideologii i filozofii ekspertów niż z danych jakiejkolwiek z nauk empirycznych. Za pomocą metod socjologicznych można najwyżej ustalić, czy w opinii publicznej sprawy seksualne uchodzą za prywatne, czy nie, i jak często taki pogląd bywa wyrażany, nie można jednak udowodnić, iż są takimi w istocie. Dla przykładu w badaniach nad nauczycielami polskimi (Kozakiewicz, 1970) spośród 2075 zbadanych aż 71,8#/o opowiedziało się za prywatnością spraw seksualnych ludzi, uchylając się w związku z tym od oceniania moralnego konkretnych zachowań (np. związku intymnego bez legalizacji prawnej lub wydania na świat dziecka przez kobietę, która użyła mężczyzny tylko jako narzędzia do osiągnięcia tego celu). Z rozpowszechnienia tej opinii wśród nauczycieli nie wynika jednak, iż sama opinia jest obiektywnie słuszna.

Czytaj dalej

Polifagia

Inaczej jest w wypadku pobudzenia seksualnego. Zostaje wówczas uruchomiony cały zespół narządów biorących udział w podtrzymywaniu i koordynacji aktu seksualnego, pobudzenie podnosi się na zasadzie sprzężenia zwrotnego dodatniego i prędzej czy później dochodzi do stanu rozładowania, po którym przez pewien czas wzbudzenie ośrodka seksualnego jest niemożliwe. Następuje więc stan nasycenia, być może nawet generowany w taki sam sposób, w jaki generowany jest stan nasycenia pokarmowego, a więc stan aktywnego hamowania, a nie tylko wyczerpanie seksualne.

Czytaj dalej

Krwawienia niereguralne

Rzeczą znamienną dla początkowego okresu raka szyjki macicznej jest brak bólów i ogólnego osłabienia. Krwawienia nieregularne zdarzają się jednak coraz częściej i stają się coraz silniejsze, zwłaszcza w postaci raka wrzodziejącego.

Miesiączki w okresie początkowym rozwoju raka szyjki mają niekiedy skłonność do przedłużania się. Bywają one również obfitsze, nie jest to jednak regułą. Ponieważ objawy wczesnego raka szyjki macicznej nie są dla niego charakterystyczne, ale zdarzają się również w przebiegu innych schorzeń tej okolicy, do rozpoznania nowotworu w tym okresie wiedzie tylko dokładne badanie ginekologiczne, potwierdzone badaniem mikroskopowym cząstek podejrzanej tkanki. Czytaj dalej

Sport inwalidzki w Polsce nie ma szerokiego zaplecza ludzkiego

Z danych tych widać, że wychowanie fizyczne i sport stanowią atrakcyjną formę rehabilitacji i aktywizacji ludzi niepełnosprawnych do czynnego zajmowania się ćwiczę,niam fizycznymi. Nie jest to jednak w Polsce powszechna forma usprawniania, ludzie niepełnosprawni bowiem z poza spółdzielczości inwalidzkiej praktycznie pozbawieni są możliwości uczestnictwa w życiu sportowym środowiska inwalidów. Rozważyć też należy, czy sukcesy międzynarodowe polskich sportowców inwalidów stanowią wynik powszechności i dostępności tej formy rehabilitacji w środowisku osób niepełnosprawnych pragnących w takich zajęciach uczestniczyć. Czy sukcesy te mają oparcie w szerokiej bazie zainteresowania społecznego i rzeczywistego uczestnictwa inwalidów w rywalizacji sportowej?

Czytaj dalej

„SEKSPLOZJA”, „REWOLUCJA SEKSUALNA” I ANTYNOMIE CYWILIZACYJNE

Czynniki społeczne zarówno w tzw. społecznościach prymitywnych, jak i współczesnych, stanowiące determinanty zachowań seksualnych, wymagają stałej ingerencji (kontroli, regulacji) ze strony grupy. Od priorytetu zasady zachowania gatunku począwszy, poprzez małżeństwo i rodzinę, aż do współczesnego szukania przyjemności w seksie, nie może być mowy o libido librę, ale o historycznie ukształtowanym stylu życia seksualnego. Styl ten zależy od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, stosunku grupy i jednostki do innych grup, komunikacji we- wnątrzgrupowej, tak jak u zarania ludzkiej ekspresji seksualnej zależał od środowiska geograficznego i przenikania się tego, co biologiczne, z tym, co społeczno-kulturowe, choćby na płaszczyźnie podziału pracy między samcem a samicą, między mężczyzną a kobietą.

Czytaj dalej

Categories